September 2021

Kantlijn 92 – maand 2021

Nog één keer Knallen

Voor u ligt de allerlaatste Kantlijn. Helaas hebben we moeten besluiten om te stoppen met dit mooie project. Acht jaar geleden kon niemand van ons bedenken dat we 92 mooie edities op de mat zouden laten vallen. Kantlijnen vol prachtige, ontroerende, maar altijd positieve verhalen van en door mensen zoals u en wij. Met deze laatste, extra dikke Kantlijn willen we nog één keer knallen. Aan het woord nog eenmaal al onze columnisten, nog eenmaal onze vaste rubrieken en voor één keer nog twee metamorfoses.

Voor de laatste keer zeggen wij, veel leesplezier!

 

Author: serVt

Share This Post On